VÅRA TJÄNSTER

Brandisolering & brandtätning

Brandorsaksutredningar har visat att rök, giftig gas och vatten är de viktigaste orsakerna till olycksfall och egendomsskador i samband med brand. Dålig brandisolering och brandtätning är den största orsaken till spridning av eld och rök längs vanliga installationer för el, vatten, ventilation och orsakar ofta bränder. Att stänga inne branden är en kostnadseffektiv och effektiv skyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går. Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare och övriga brandredskap. 

Värmeisolering

En välkonstruerad värmeisolering håller värmen inne vintertid och stänger den ute sommartid vilket ger optimal boendekomfort, är energieffektivt och lönsamt. Det gör det lättare att hålla en innetemperatur som är lämplig för verksamheten. En bra värmeisolering ger även en högre yttertemperatur på klimatskärmens innerytor, vilket gör inomhusklimatet jämnare och behagligare. Det finns mycket att tjäna på att isolera med rätt material både vid nyproduktion samt vid tilläggsisolering av vinden på befintliga fastigheter. På marknaden finns det flera olika isolermaterial att välja mellan. Vi använder det allra bästa materialet för att säkerställa bästa resultat.

kondensisolering

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft får kontakt med en kallare yta (t.ex. ett fönsterbleck) och fukten förvandlas då till vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp, vilket kan leda till fukt- och mögelskador. I byggnader där krav på värmeisolering inte finns placeras ofta en isolering på ovansidan av det trapetsprofilerade stålplåtstaket. Denna åtgärd utförs i syfte att förhindra att fukt i byggnaden vintertid kondenserar på undersida plåt och droppar ner i lokalen. Är man mån om att skydda sin fastighet mot skador som kan uppstå till följd av kondens bör man utföra kondensisolering av sin fastighet.

VVS-isolering

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. Det är ett begrepp som täcker ett flertal områden. Vi isolerar rör och system som faller under VVS-begreppet. Genom att isolera rör och ventilation med teknisk isolering fås många fördelar. I värmeområdet minskas energianvändningen vilket bidrar till en effektivisering av systemet. I ventilations- och sanitetsområdet dämpas störande ljud och frysningförhindras under kallare årstider. Detta är bara några av fördelarna som finns. 

LÅTER VÅRA TJÄNSTER INTRESSANTA? FÅ EN GRATIS OFFERT REDAN IDAG!

SÄKERHET, KVALITET OCH MILJÖ

Vi tar oss an alla uppdrag med stort engagemang och enligt alla gällande lagar och föreskrifter. Vårt mål är att genomföra våra jobb så att våra kunder kan tänka sig att komma tillbaka till oss – självklart på grund av att jobbet är väl utfört, inte för att någonting behöver åtgärdas. Ventilation och isolering är bland de viktigaste faktorerna för hur en inomhusmiljö upplevs – det är med andra ord hantverk man inte slarvar med. Era önskemål och behov sätts alltid främst, men vi tar gärna vårt ansvar för miljön och ger goda råd kring vilka arbetsmetoder och material som påverkar miljön minst.

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR? HÖR AV ER REDAN IDAG

Vid behov kommer vi ut till er och besiktigar de utrymmen ni behöver hjälp med. Därefter återkommer vi med en offert så snabbt vi kan. Det är förstås alltid kostnadsfritt att få en offert och det är först när ni godkänt den som det börjar kosta pengar för er och vi påbörjar vårt arbete. Vi diskuterar gärna stora såväl som små projekt. Välkomna att höra av er till Smajic Konsult AB.

image/svg+xml KREDITVÄRDIG SMAJIC KONSULT AB 559202-1215 | 2020-07-30